Sähköinen eResepti

eResepti on lääkemääräys, jonka lääkäri laatii ja allekirjoittaa sähköisesti ja tallentaa keskitettyyn tietokantaan, jota kutsutaan Reseptikeskukseksi. Valtakunnallinen Reseptikeskus sisältää sähköiset reseptit ja apteekkien niihin tekemät toimitusmerkinnät. Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki reseptit on laadittava sähköisesti ja puhelin- ja paperireseptit ovat sallittuja vain poikkeustapauksissa. Apteekissa nämäkin reseptit tallennetaan sähköisiksi resepteiksi Reseptikeskukseen. eReseptiin tehtävät toimenpiteet tai Reseptikeskuksen tietojen kysely ei ole sallittua puhelimitse.

Sähköisen reseptin hyödyt

 • Kun potilaan kaikki reseptit on tallennettu Reseptikeskukseen, lääkäri voi potilaan suostumuksella tarkistaa tämän kokonaislääkityksen ja ehkäistä lääkkeiden haitallista yhteisvaikutusta ja päällekkäisyyksiä.
 • Sähköisen reseptin käyttöönoton jälkeen kaikilla terveydenhuollon toimipisteillä ja apteekeilla koko Suomessa on käytössä yhtenäiseen Lääketietokantaan perustuvat tiedot.
 • Lääketietokanta sisältää lääkkeen määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset tiedot lääkkeestä, sen hinnasta ja korvattavuudesta sekä keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista.

Kun potilas asioi itse apteekissa

 • Potilaan tulee osoittaa luotettavasti, että hänellä on oikeus vastaanottaa lääke (potilasohje, Kelakortti).
 • Potilaan suullinen suostumus tarvitaan yhteenvedon tulostamiseen ja lääkemääräyksen mitätöintiin
 • Muuten tietojen hakuun riittää suullinen pyyntö.

Alaikäinen potilas

 • Alaikäisen potilaan huoltaja voi antaa alaikäisen puolesta Reseptikeskuksen tietojen hakuun tarvittavat suostumukset.
 • Alaikäinen voi itse antaa suostumuksen, kun hän on täyttänyt 15 vuotta.

Kun toinen henkilö asioi potilaan puolesta apteekissa

 • Lääkkeen ostajan tulee osoittaa luotettavasti, että hänellä on oikeus vastaanottaa lääke (potilasohje, potilaan Kela-kortti).
 • Reseptien haku lääkkeen toimittamista varten ei edellytä potilaan erillistä suostumusta.
 • Potilaan allekirjoittama suostumus tarvitaan
  • yhteenvedon tulostamiseen
  • kokonaislääkityksen selvittämiseen
  • lääkemääräyksen mitätöintiin
  • uusimispyynnön tekemistä varten

Lomakkeet

 • Kirjallisia suostumuksia varten on omat lomakkeet, nouda apteekista!
 • Muuten tietojen hakuun riittää asiamiehen suullinen pyyntö.

Lisätietoa sähköisestä reseptistä Kanta.fi-palvelussa. Täällä pystyt myös kirjautumaan verkkopankkitunnuksilla omien tietojen katseluun.