Palvelut

Itsehoitotuotteet

Apteekkimme tuotevalikoimaan kuuluu lääkkeiden lisäksi laaja valikoima sidetarvikkeita, suuhygienia- ja hampaidenhoitotuotteita, luontaistuotteita, ihonhoitotuotteita sekä ravintolisiä ja täydennysravintovalmisteita. Henkilökuntamme opastaa sinua näiden tuotteiden valinnassa ottaen huomioon muut käyttämäsi lääkkeet, sillä monilla itsehoitotuotteilla on yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa.

Koneellinen annosjakelu

Koneellinen annosjakelu on apteekkimme tarjoama maksullinen palvelu, jossa apteekki toimittaa säännöllisesti käytettävät tabletit ja kapselit pakattuina kerta-annospusseihin kahdeksi viikoksi kerrallaan. Jokaiseen pussiin on merkitty selkeästi  muun muassa lääkkeiden ottopäivämäärä ja -ajankohta. Palvelu on tarkoitettu yksittäisille henkilöille, palvelutaloille ja kotisairaanhoitoon. Palvelun tavoitteena on parantaa lääketurvallisuutta, vähentää lääkkeiden tekniseen jakeluun kuluvaa aikaa ja tuoda säästöjä lääkekustannuksiin.

Lääkityksen tarkistuspalvelu

Lääkityksen tarkistus on apteekkimme maksullinen lisäpalvelu, joka edistää lääkehoidon onnistumista ja lääkitysturvallisuutta. Palvelu soveltuu etenkin iäkkäille ja useita lääkkeitä käyttäville. Palvelussa selvitetään asiakkaan kokonaislääkitys ja tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet. Lisäksi varmistetaan lääkkeiden oikeat ottoajankohdat suhteessa ruokailuun, vuorokaudenaikaan ja muihin lääkkeisiin sekä tehdään huomioita lääkkeiden soveltuvuudesta iäkkäille.

Liikkujan apteekki

Liikkujan apteekki-konsepti on Kunnossa Kaiken Ikää-ohjelman, Hengitysliiton, Suomen Apteekkariliiton sekä Liikunnan aluejärjestöjen yhdessä toteuttama toimintamalli. Konseptin päämääränä on sisällyttää terveysliikunta osaksi apteekkien kansanterveysohjelmia sekä tuoda terveysliikuntaa apteekkimme arkeen ja osaksi asiakasneuvontatilanteita. Konseptin tavoitteena on luoda liikunnasta lisäarvo apteekin jo olemassa oleviin palveluihin. Tavoitteenamme on, että apteekkimme on vahva terveyden edistämisen ja terveysliikunnan yhteistyökumppani ja osa kunnan terveys- ja liikuntaneuvonnan palveluketjua. Liikuntaneuvonta on apteekkimme maksutonta palvelua.

Lääkkeiden hävittäminen

Käyttämättömäksi jääneet ja vanhentuneet lääkkeet hävitetään palauttamalla ne apteekkiin. Lääketurvallisuuden vuoksi lääkkeitä voidaan ottaa takaisin apteekkiin vain hävitettäväksi. Asiakkaan kotona olleita lääkkeitä ei palauteta koskaan takaisin myyntiin. Apteekkiin tuodut lääkejätteet toimitetaan Riihimäelle, Ekokemille, jossa ne poltetaan.

Kun palautat lääkejätettä apteekkiin, poista reseptilääkepakkauksista kaikki ohjelaput, joissa näkyy henkilötietoja. Erikseen palautetaan jodia sisältävät lääkkeet, elohopeakuumemittarit sekä ruiskut ja neulat hyvin pakattuina.

Reseptien uusiminen

Apteekki voi tietyin edellytyksin välittää sähköisten reseptien uusintapyyntöjä lääkärille. Uusintapyynnön tekeminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä apteekissa eikä sitä voi tehdä puhelimitse. Sähköisen uusintapyynnön tekeminen on apteekissamme maksutonta.